Menu
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 97/04/24ساعت 08:00 ادامه مطلب

دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 97/04/24ساعت 08:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 راس ساعت 08:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1) تغییر تبصره 1 ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق
2) افزایش هزینه های مجمع، موضوع ماده 10-3 امیدنامه صندوق
3) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.
دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 ساعت 10:00 ادامه مطلب

دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 ساعت 10:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 1397/02/19ساعت 10:٠٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در تهران، کوی نصر (گیشا) ، خیابان بلوچستان ، کوچه البرز ، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1.تغییر و افزایش هزینه های قابل پرداخت، موضوع بند 10-3 امیدنامه صندوق
2.سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

تشکیل مجمع اندیشه فردا

مجمع صندوق مورخ 1396/10/03در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان جهت تغییر نحوه شناسایی هزینه های نرم افزار و صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق و سایر موارد تشکیل شد.
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 1396 ساعت 10 ادامه مطلب

دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 1396 ساعت 10

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1396/10/03 ساعت 10:٠٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در تهران، کوی نصر (گیشا) ، خیابان بلوچستان ، کوچه البرز ، پلاک برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز یکشنبه مورخ 15/06/1396ساعت 11:٠٠ در محل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد واقع در کوی نصر (گیشا) خیابان البرز ، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.


RSS
12345
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان