بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/31
کل خالص ارزش دارائی ها 21,378,437,265,838 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,002,519 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,000,628 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 21,056,234

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/05/23

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان

متولی صندوق:

سبدگردان نوين نگر آسيا

ضامن نقد شوندگی:

بانك پاسارگاد

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد باجلان، مارال دادبين ، مهدي ميرزا بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

نمودار‌ها